Обявени са конкурси за назначаване на държавна служба на младши изпълнителски длъжности в Столичната дирекция и в 22 регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. За пловдивската дирекция също има обявени вакантни длъжности, като за районната служба в Асеновград местата са две.

Вакантните длъжности, за които стартира конкурсната процедура, са общо 111. За попълване на редиците на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив има обявени общо 10 места, 2 от тях се отнасят за Районната противопожарна служба в Асеновград, заяви за ТВ САТ КОМ началникът тук гл.инсп. Величко Бришимов.

На сайта на МВР  може да бъде открита подробна информация за изискванията, които трябва да покрият кандидат-пожарникарите. Освен възрастовият критерий и необходимите свидетелства за управление на МПС, се изисква и притежание на поне средно образование. Има психологични изследвания и разбира се такива за физическа годност. Спрямо постигнатите резултати на скок дължина от място, гладко бягане 800м., преодоляване на пътека с препятствия и изкачване по 7-метрова пожарникарска стълба, по точкова система се поставя съответната оценка.

Срокът за подаване на документите е 14 дни. Приемът стартира на 22-ри ноември и ще продължи до 5-ти декември. Кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност. Както разбрахме, вакантните места в асеновградската районна служба са две, но едната се отнася за подразделението в Лъки. Важно уточнение е, че местата са за пожарникари , които са и водачи на противопожарни автомобили, което означава, че кандидатите, поне на този етап, не може да са жени. Иначе самата процедура по приемането на служители на МВР е доста сложна и отнема време, така че новите пожарникари ще бъдат на активна служба не по-рано от 6 месеца.