По повод предстоящия Ден на народните будители, в Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ се проведе библиотечен урок пред ученици от ОУ „Отец Паисий“ в Асеновград. Чрез презентация подготвена от Милена Марковска по книгата на Ангел Кръстев „Будители Станимашки“, учениците от шести клас на ОУ „Отец Паисий“ научиха, кои са родните имена сред будителите на България. В първата и част се запознаха с борците за национална независимост. Там бяха имената на Костадин Кузмов, по-известен с прозвището си – Бако Динчо. На него в Асеновград са кръстени детска градина и улица. Таню/Стоян/Фучеджи – общественик свързан със строителството на църквите „Св. Троица“ и „Св. Димитър“. Отон Иванов – съратник на Георги Бенковски и Захари Стоянов, поставил началото на читалищната дейност в Асеновград.  Учениците научиха кои са Сава Катрафилов, първият асеновградски кмет – Павел Костов, Панайот Сребрев, Стою Шишков, Тома Атанасов. Презентацията завърши с историята и имената на будителите просветници и културни дейци. Там намериха място първият учител на новооткритото училище при манастир „Св.Неделя“ – Стоян Джамсъзов, Ташко Мимидичков, Атанас Маринов,  Костадин Балтов, Атанас Мишев, Щерю Карааланов, Георги Тонев, Фанко Костадинова – Кръстева- ушила знамето на Конушенската чета, и много други малко познати на асеновградчани дейци и деятели.