Проектът стартира на 3-ти януари 2023 г. и бе с краен срок 3-ти март 2024г. Община Асеновград обяви, че неговата продължителност се удължава с още три месеца, до 3-ти юни тази година. Управляващият орган на програмата с удължаването на времетраенето цели да предостави възможност на Общината да предприеме действия за реализирането на услугите, като делегирана от държавата дейност или финансирането им, като местна дейност. Към момента в Община Асеновград потребителите на услугата са 369 лица и 96 души назначен персонал. Припомняме, че целта на проекта е да осигури подкрепа в домашни условия на лица с увреждания и възрастни хора, с невъзможност за самообслужване. На потребителите се осигуряват почасови мобилни здравно-социални услуги, доставка на хранителни продукти, лекарства и стоки от първа  необходимост, както и заплащане на битови сметки. Стойността на проекта от 1 600 000 лева се увеличава на почти 2 025 000 лева, като финансирането се осъществява от Европейския съюз и Европейския социален фонд +.