Дни преди да отбележим Деня на доброволец, от Община Асеновград информират, че се удължава срокът за кандидатстване в Доброволно формирование „Асеневци“.

До 5-ти юни (сряда), включително, желаещите да се присъединят към Доброволно формирование „Асеневци“, могат да подадат своите документи за това, т.е. има още седмица до крайния срок за приемане на заявленията. „Формулярите се получават на портала в община Асеновград и съответно се подават в „Информационен център”, разположен на II етаж в сградата на общинската администрация“, уточняват от Общината.

Самите документи включват още:

– медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
– справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
– свидетелство за съдимост;
– копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
– декларация за съгласие за обработка на лични данни, която се получава от общината;
– копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) за съответната категория (ако се притежават такива);

До конкурса се допускат само пълнолетни лица, физически и психически здрави.
През обучението за участие в доброволното формирование на Асеновград вече са преминали десетки доброволци, колко ще са новите попълнения, предстои да разберем.