Общинската избирателна комисия – Асеновград информира жителите на областа, че утре 14-ти октомври включително, изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес на изборите за общински съветници и кметове. Също така изтича и срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избирателите с трайни увреждания , които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение. За целта е организирано дежурство и през утрешният ден в стая 202 в община Асеновград  и кметствата на територията на общината от 8:00 ч. до 17:00 часа без прекъсване ще се приемат завяления. Заявление за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и електронно чрез сайта на ГД „ГРАО“. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избирателите с трайни увреждания могат да бъдат подадени чрез интернет страницата на община Асеновград. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция чрез безплатния национален телефонен номер: 0800 14726 и в интернет сайта на ГД „ГРАО“. Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17-ти октомври 2023 г.