Временното преустановяване на раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се граждани в област Пловдив преди две седмици се наложи поради установено наличие на гъгрици в зрелия боб, който е част от помощта. Тогава от БЧК съобщиха, че продукти ще бъдат раздавани отново след отстраняване на проблема. И така от понеделник всички асеновградчани, които имат право на подпомагането и не са получили своите пакети с хранителни продукти ще могат да си ги вземат от пункта, който се намира на се ул. “Цар Иван Асен II” № 76 в града. Припомняме, че самите пакети съдържат 16 вида хранителни продукти с общо тегло над 24 кг. В община Асеновград на подпомагането имат право 3290 лица и семейства.

Право на подпомагане по програмата този път ще имат: Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление през 2016 г.– 2017 г.;майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас; лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства.