С оглед увеличената заболяемост, достигнала епидемични стойности от грип и остри респираторни заболявания на територията на област Пловдив, Областният  оперативен щаб обяви грипна епидемия и въвежда противоаподемични мерки за периода от 19-ти януари до 30-ти януари 2023 година. Преустановяват се плановите консултации за здрави бременни и деца. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари. Престановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ . Провеждане на сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и остри респираторни заболявания, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Извършване на засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки двукратно през деня и често проветряване на помещенията. Преустановяване на свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. На този етап не се налага ваканция или онлайн обучение на учениците. Въведените мерки подлежат на промяна в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.