Две ВиК аварии станаха в рамките на днешния ден в кв. „Запад“. В резултат квартала остана без вода до ранния следобед. Около 15 часа все още се работеше в участък в близост до филиала на ДГ „Зорница“, но аварията вече бе отстранена. Към 16 ч. началникът на ВиК-Асеновград Валентин Тончев съобщи за ТВ САТ КОМ, че водоподаването навсякъде е възстановено. А през вчерашния ден авариите бяха на 3 места в кв. „Изток“: на ул.“Отон Иванов“, до бл. 10 и на ул. „Безово“. Следствие на авариите, освен в кв. „Изток“, и на други места в града водата бе спряна в рамките на няколко часа през деня.
Обикновено, когато има ВиК авария и водата бъде спряна, след пускането й отново, често се стига до нови аварии, заради повишеното налягане и влошеното състояние на старите тръби. Надяваме се, че след като в рамките на два дни имаше аварии, които екипите на ВиК, се налагаше да отстраняват, през следващите дни вече положението в града ще се нормализира.