Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024г. е разработена въз основа на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, сключено между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух. Програмата има за цел да подпомогне общините в прилагането на мерки за постигане на устойчиво съответствие по показателя фини прахови частици. В тази връзка община Асеновград ще проведе встъпителна пресконференция, по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“  по процедура „За по-чист въздух“ от Програма за „Околна среда“ 2021 -2027 г. На събитието ще бъдат представени рамките на проекта, партньорите, основната цел, дейностите и очакваните резултати. Информация по темата ще представи зам.-кметът на община Асеновград д-р Теньо Манолов, Иво Желев – представител на фирмата изпълнител на дейност – Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди и Мария Кожухарова – координатор на проекта. Пресконференцията ще се проведе на 6-ти юни /четвърътък/ от 10:30 ч. на 3-тия етаж в хотелски комплекс на входа на града до кв. Запад. Желаещите да присъстват ще трябва да заявят това свое желание до 4-ти юни на тел.: 0888 045 626 или на имейл адрес: m.pehlivanova1@gmail.com