На пръв прочит Дневният ред на юнското заседание на Общински съвет-Асеновград не съдържа много предложения, които биха породили дискусия или някакъв особен спор между съветниците. Точките са 31 и повечето от тях се отнасят до отдаване под наем на обекти общинска собственост, промяна на предназначението на земеделска земя или даване на разрешение за изготвяне на проекти. Практиката показва, че подобни предложения често се гласуват чисто процедурно, но все пак не липсват и изключения, особено когато става въпрос за продажба на определени имоти.
Иначе сред предложенията има две, свързани с промяна предназначението на имоти за изграждане на фотоволтаични централи – едното е по кадастралната карта на с. Мулдава и е по искане на манастир „Св. Петка“, а другото е в рамките на с. Горнослав и е от частно лице. Една от докладните е от кмета на Асеновград д-р Христо Грудев във връзка с одобрение на проект на допълнително споразумение към споразумението за сътрудничество за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по Процедура „Екологосъобразна мобилност“ и по-конкретно във връзка с общия проект за внедряване на екомобилност в община Асеновград и изграждане на велоалеи в община Садово. Има и друга докладна-записка във връзка с този проект – за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за реализация на проекта. Заемът е в размер на 350 хил. лв., които следва да бъдат възстановени след верифициране на разходите. Безлихвен заем следва да бъде предоставен и по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“. Тук е предвидено да се предоставят средства в размер на 550 хил. лв., които също ще се възстановят в последствие. Общинските съветници трябва да приемат и изменение в Наредбата за определяне на местните данъци и такси, заради промяна в закона.
След като последното заседание на Общинския съвет, което продължи няколко часа – от сутринта до ранния следобед, и по време на което част от съветниците бяха обвинени, че дискутират толкова, заради предстоящите избори, сега, когато изборите вече отминаха, ще разберем колко време ще заседава местният парламент, както и ще има ли спорни въпроси и дебати.