През изминалата година музея получи 100 % целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2024 година от Министерство на културата. Проектът бе разделен на две части, едната на стойност почти 30 хил. лева и бе за подмяна на старите стъкла на витрините с нови, по-модерни и по-безопасни. А втората в размер на близо 60 хил. лева е за реставрация на сградата. Дейностите по първата част на проекта приключиха през месец март. Сега стартира вторият етап свързан с фасадата на емблематичната сграда, което започна със изграждане на скеле около нея. Проектът цели опазване на недвижимата културна ценност, която е построена през 1898 г. В едноетажната сграда се е помещавал клубът на военните. След ремонт и адаптация на интериора през 1971 г. в нея се помещава постоянната експозиция на Историческият музей. Частични специализирани дейности по цялата фасада са извършвани през 2006 г. Сегашните специализирани консервационно-реставрационни дейности се очаква да приключат до месец октомври тази година. От музея информират, че постоянната експозиция ще бъде отворена за посещения без промяна в работното време.