Точно преди една година Община Асеновград получи като дарение частния дял на Караалановото училище. Именно частната собственост дотогава бе една от основните причини архитектурният паметник от местно значение да не се ремонтира дълго време. Месец след дарението, Общината обяви, че има избрана фирма-изпълнител на ремонтните дейности. До този момент обаче същинската реставрация не изглежда да е започнала. По този повод отправихме запитване към градската управа , каква е причината ремонтът да не тече – „Сградата е паметник на културата от местно значение, поради което не е възможно да се извършва каквато и да било реконструкция, без съгласието на Националния институт за недвижимо културно наследство. Физическата дейност по реставрацията беше стартирала по график, след като бе проведена процедура и съответно – избран изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки. При стартиране на ремонтните дейности обаче се оказа, че същите не могат да продължат без ново съгласуване с компетентните институции“, отговориха от общинската администрация. Става ясно още, че на два пъти е сформирана работна група, която да инспектира постройката. В комисията са били поканени и експерти от Министерството на културата, но при първата среща не е бил изпратен представител на държавното ведомство. Огледът все пак показва, че се налага промяна на първоначално одобреното проектно предложение. Така обновеният проект е входиран в националния институт към края на 2023 г. и в средата на февруари е пристигнало необходимото одобрение. Цялата тази процедура е наложила преустановяване на работата по реставрацията, но реализирането на проекта предстои, добавят от Общината. Следва да припомним, че в договора за дарение на частния дял на Караалановото училище бе изрично посочено, че ремонтните дейности трябва да бъдат извършени в рамките на следващите 4 години. Една година вече изтече.
А какво предвижда одобреният вече проект – фасадните стени на втория eтаж ще бъдат иззидани отново, ще бъде изпълнена скрита стоманобетонова конструкция, тъй като е установено, че сградата е нестабилна – дървено-скелетна, с пълнеж от кирпич и тухли. Установено е и че е компрометиран пълнежът – с пукнатини, паднали тухли и образувани дупки. Видимо прогнили са и вертикалните елементи на носещата дървена конструкция. Предстои да разберем кога точно ще стартира реалната работа на обекта.