БДЖ

Български държавни железници отчитат увеличение на приходи си, започва поетапно увеличение на заплатите на служителите, това обявиха от ръководството на дружеството.

Увеличение на приходи си за първото тримесечие на годината отчете Националният железопътен превозвач.  В резултат на по-големият брой пътници, използващи жп транспортa, в „БДЖ – Пътнически превози“ увеличението на приходите е с 20%, в – „Товарни превози“ ръстът е с 10 %, което от своя страна се дължи на повечето изпълнени заявки за превоз на товари и предоговoрени тарифи с клиентите на БДЖ.

От ръководството на дружеството обявиха, че са предприети стъпки за подобряване на предлаганите услуги, свързани с повишаване нивото на комфорт и обслужване. В резултат на добрите финансови резултати, БДЖ предвижда поетапно повишение на заплатите на персонала. Възнагражденията ще се увеличават съобразно критерии, свързани с личния принос и ангажираност на служителите към работния процес, също и с постигнатите резултати, които са свързани с предлаганите по-добри условия на превоз на пътници и товари.