Община Асеновград
Община Асеновград

Ежегодно в бюджета на община Асеновград се предвиждат финансови средства за социални помощи за погребения на самотни, бездомни, безпризорни и без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално настаняване, лица.

С решение от 27.01.2021 г. на ОбС Асеновград е дадено съгласие за отпускане на соц. помощи за погребения от общинския бюджет на:

  • В размер до 290 лв. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално настаняване покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.
  • До 920 лв. на самотни, без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение, починали с COVID – 19 или друго опасно заразно заболяване.
  • Финансови средства в размер до 500 лв. в знак на съпричастност към наши съграждани, починали в чужбина.

За 2021 г. в Община Асеновград са постъпили 17 заявления за отпускане на средства за погребения от общинския бюджет, като само на 1 от тях е било отказана помощ, тъй като не отговаря на условията, пише в отчета до ОбС зам.-кметът инж. Петър Петров.

Ето разпределенията на одобрените 16 заявления:

социална помощ
социална помощ