Проектът е финансиран по Националната кампания „Чиста околна среда“ на Министреството на околната среда и водите и ПУДООС, която тази година бе на тема: „Обичам природата- и аз участвам“. Децата от Куклен вече могат да се радват на новото кътче в детската градина.  „Класна стая на открито“ е изградена и включва поставянето на дървени пейки по ръба на оградата, три масички със столчета, черна дъска, площадка с настилка от изкуствена трева и няколко дървени къщички за птици закачени по оградата.

Целта на проекта е да превърне детската градина не само в място за игра и отдих, но и за учене. Новият кът е подходящ за провеждане на образователни мероприятия, в които децата да наблюдават промените на природата през всички сезони.  Част от проекта са и поставените кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да възпитават у малчуганите екологично отношение към природата.