ученици от Украйна

Учениците, пристигнали от  Украйна, които са записани в българските училища, ще имат възможност да получат допълнително обучение както по български език като чужд, така и по други учебни предмети.

Целта е учениците от Украйна да се включат по-лесно и успешно в нашата образователна система. Тъй като обученията ще се осъществяват в електронна среда, на учениците ще бъдат предоставени технически устройства за временно ползване. За всяко дете индивидуално комисия решава от какво обучение има нужда то. Ако в учебното заведение има учител, който може да преподава български език като чужд, той ще води допълнителните часове. Ако такъв няма, има вариант да се наемат преподаватели на граждански договори. Същото се отнася  и при необходимост от допълнителни учители по отделни предмети. Преподавателите ще могат да работят с децата индивидуално или с групи от 3 или 5 деца. Възнаграждението за учителите за всеки проведен час ще е по 15 лева.

От общинска администрация съобщиха за ТВ САТ КОМ, че на този етап няма ученици от Украйна, записани в асеновградски училища .