Таблата, собственост на Община Асеновград, които са разположени на централния площад и са общо 20 на брой, както и сградите, в които са настанени политическите партии и коалиции са местата, определени от градската управа за поставяне на агитационни материали. Освен това, такива ще могат да бъдат поставени и на други сгради, огради и витрини, но след предоставено разрешение от собственика или управителя на имота. Забранено е разлепване на агитационни материали върху сгради и имоти – публична държавна и общинска собственост, използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите и други, упоменати изрично в заповедта на кмета, която е публикувана в официалния сайт на градската управа. Партиите, коалициите и инициативните комитети са задължени в срок до седем дни след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на това задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, ще се налага глоба съгласно Изборния кодекс, а именно – при неизпълнение на задължението си се налага глоба от 1000 до 5000 лв.