Д-р Христо Грудев: „Гласувам за просперираща община Асеновград. За по-доброто бъдеще на нашите деца и внуци и на нас самите, всички граждани, които живееем в общината. Ние винаги се стремим да надграждаме. Не отричаме постигнатото. Можеше да се направи доста повече и смятам, че ще направим. Ще положим сериозни усилия!

Първото с което ще се заема, ако стана кмет е тежкото финансово състояние на Общината. Имаме подготвен екип, който да се справи във възможни най-кратките срокове, за да може после да е по-спокойно и да работим в нормална среда.”