ваксина

Насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от Украйна изготви Министерството на здравеопазването.

За да могат да бъдат включени в образователния процес у нас, от Министерството на здравеопазването са изготвили насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от Украйна. Насоките отговарят на разпоредбите за здравните изисквания към детските градини и имунизациите в Република България. За децата в различните възрастови групи е подготвен индивидуален план, в зависимост от това дали има данни за поставени ваксини в Украйна или не, независимо че имунизационният календар на страната е сходен с този, който се прилага у нас.

При случаи, при които се регистрират деца с непълен имунизационен статус, ще се прилагат необходимите дози ваксини, съгласно Имунизационния календар на България. Тези деца, за които няма никакви данни за проведени имунизации, ще бъдат приемани за неваксинирани, те също ще бъдат обхванати с необходимите имунизации.

Що се отнася до надзора за полиомиелит, преди посещение в организиран колектив, всяко дете следва да бъде изследвано.

От общинска администрация съобщиха за ТВ САТ КОМ, че на територията на община Асеновград има едно дете, което е от смесен брак – бащата е българин, майката е украинка. То е с двойно гражданство и е настанено в ДГ „Зорница“. На този етап няма подадени заявления за включване на ученици от Украйна в системата на училищното образование.