Тази година всички десетокласници ще се явят на национално външно оценяване за установяване на компютърните им умения. За първи път то е предвидено за целия випуск, след като миналата години се проведоха пробни изпити.
Учениците ще държат изпит директно на компютър. Тестовете ще бъдат различни като съдържание, но еднакви като степен на сложност. В тях ще има както задачи със затворен отговор, така и такива, които проверяват практическите умения. От Министерството на образованието информират още, че учениците ще влизат с пароли, а след това компютърът директно ще генерира резултата. Задачите, които проверяват практически умения, ще се оценяват от учителите по информатика и информационни технологии. Времетраенето на изпита ще бъде 90 минути – 30 минути за теста и 60 минути за решаването на практическа задача. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 60.
Изпитът ще се проведе в рамките на пет дни в периода от 12 до 16 юни. Учениците, които издържат изпита с висок процент верни отговори, ще получат сертификат за компютърните си умения.