Служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ с превантивни действия за осигуряване на  пожарната безопасност по време на Коледните и Новогодишни празници. Кампанията е традиционна и се провежда в цялата страна.

Само за периода 22-26 декември пожарникарите са извършили проверки в 728 обекта – лечебни заведения, домове за настаняване, хосписи и други. Акцентите при проверките са основно свързани със създадената организация за осигуряване на пожарната безопасност и на условия за евакуация и пожарогасене, състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, електрическите и вентилационните инсталации, състоянието на системите за гасене и известяване при пожар.

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ напомнят за повишения риск от пожари в дома, предпоставки за които са използването на различни видове коледни украси, бенгалски огън, пиротехнически изделия, работещи и оставени без надзор кухненски, отоплителни и други електрически уреди.

Експертите препоръчват следването на няколко лесни правила:

·Не използвайте свещи и бенгалски огън за украса на коледните дръвчета;

·Горящите свещи трябва да бъдат поставени върху твърда и негорима подложка, на безопасно разстояние от горими материали и предмети;

·Пазете горящите свещи далеч от деца и домашни любимци, които с действията си могат да предизвикат пожар;

·Светещите коледни лампички и друга украса не трябва да остават включени без надзор;

·Проверявайте изправността на електрическите и други отоплителни уреди, които ползвате ежедневно;

·Не разрешавайте на деца да употребяват пиротехнически изделия;

·В случай на задимяване или пожар съобщете на телефон 112 и излезте навън, изпълнявайте указанията на пристигналите на място пожарникари и служители на реда. При силно задимяване използвайте мокър текстилен материал пред носа и устата.