На 5-ти декември е Международният ден на доброволеца. По този повод главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи и „Национална асоциация на доброволците в Република България” в партньорство с Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта организират конкурс за разработване на есе на тема „Моите представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари“. В състезанието участие могат да вземат младежи от 16 до 18 години. Целта на инициативата е да се мотивират младите хора да представят своята гледна точка по отношение на оказването на безвъзмездна помощ при възникването на извънредни ситуации – пожари, наводнения, бедствия. Условията за творбите са те да не надвишават 3 печатни или 4 ръкописни страници. Всеки участник може да се включи само с едно есе. То трябва да бъде придружено от информация за трите имена на автора, навършени години към 5-ти декември 2023г., населено място, електронна поща и телефон за връзка. Сред основните критерии за оценяване на творбите са: тематична свързаност; структура (увод, изложение, заключение); последователност (логика на изложението); спазване на правилата за правопис и пунктуация; оригинална гледна точка на автора по темата. Срокът до който могат да се изпращат есетата е 5-ти декември на e-mail: esedobrovolci@gmail.com. Победителите ще бъдат обявени на 19-ти януари 2024г. на интернет страница: www.navrb.bg . Наградите, които са лаптоп, таблет и електронна книга, ще бъдат връчени по време на церемонията „Пожарникар на годината – 2023“.