Държавна агенция  „Безопасност на движението по пътищата“ стартира нов училищен конкурс за талисман за безопасност на пътя. В него могат да се включат всички училища в България, като всяко едно, което ще участва, трабва да сформира отбор и да приложи своите знания за безопасно движение в разработването на авторски „Талисман, който ни пази на пътя“. Конкурсът има за цел  да мотивира децата, чрез преживяване да научат повече за безопасността на движението по пътищата, с което да промени нагласите им към нарушителите, както и да развие творческите им умения. Изграждането на правилни навици и поведение на пътя у децата още от ранна възраст е важна отговорност, както на родителите, така и като част от образователния процес в училище. За да бъдат възприети и приложени знанията за безопасно поведение на пътя, е необходимо те да бъдат поднесени по правилен, интересен и занимателен начин. Участието в конкурса дава именно тази възможност.
Конкурсът се организира от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето и Асоциацията на българските анимационни продуценти. Шестчленно жури ще оценява работата на учениците. Победителят и талисманът, който да ни пази на пътя, ще станат известни в Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни 2024 г.                                                                  Правилата за участие в конкурса може да видите в прикачените файлове.

Регламент-конкурс-талисман-БДПДекларация

Декларация