пари

Прилагането на мерките за подкрепа и след края на извънредната епидемична обстановка, това обявиха от Министерството на труда и социалната политика.

Ковид добавките в размер на 60 лв., към пенсиите на всички пенсионери, ще се изплащат до края на юни 2022 г. Еднократната добавка от 75 лв. ще продължи да се превежда на пенсионерите, които от 1 януари до 30 юни на настоящата година имат завършат пълен ваксинационен курс срещу ковид или поставена първа доза от 1 до 30 юни.

Изравнителните добавки към пенсиите на тези, които през януари са получили по-ниска обща сума от ковид добавка и пенсия, в сравнение с декември месец миналата година, ще се изплащат до месец юни.

За същия период ще важат и ТЕЛК решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредното положение.

Отново до 30 юни се удължава мярката „60 на 40“. Това ще стане при запазване на досега действащите условия за подкрепа за запазване на работните места.

До 90 дни неплатен отпуск ще се зачита за трудов и осигурителен стаж през цялата 2022 г..