Днес Пловдивският митрополит Николай разпространи обръщение до православните християни в неговата епархия с насоки за поведение в ситуацията на пандемия и извънредно положение в страната. В него митрополитът подчертава, че ставащото е по Божие допущение в дните на Великия пост. Владиката насочва вниманието на вярващите към духовните ползи, които могат да се извлекат от принудителното стоене вкъщи.

В обръщението си митр. Николай съветва православните да използват времето си за по-усърдни молитви в домовете си.

Той заявява също: „С дадената ми от Бога архиерейска власт освобождавам всички верни на Църквата православни християни в богодаруваната ми Пловдивска епархия от задължението да присъстват физически на обществените богослужения в храмовете за срока на обявеното в държавата извънредно положение. Но не мога да им отнема правото, ако те желаят да присъстват, и никой няма да бъде върнат.Като молбата ми е особено настойчива към нашите по-възрастни мирянки и миряни, да се въздържат да идват на църква, освен в случай на крайна необходимост. А дошлите в храма да спазват установената от здравните власти дистанция един от друг.

Митрополит Николай е безкомпромисен, че в Пловдивска епархия, по негово разпореждане, няма да бъде затворен нито един храм. Всеки ден във всеки храм свещенослужителите ще извършват богослуженията, като не престават да се молят за всички хора.