Над 10 сигнала за горящи сухи треви и храсти вдигнаха на крак пожарникари от почти всички служби на дирекцията. Пожарите са локализирани в землищата на няколко села около Пловдив. В ранния следобед днес два екипа огнеборци са гасили четири огнища сухи треви, обхванали различни места около язовира в с. Марково. Също така служители на пожарната са гасили храсти и треви в селата Марково, Строево, Ягодово, Любен, Богданица, Катуница и Войводиново.

С началото на пролетта и високите температури се създават условия за пожарна опасност, която е свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти.

Опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар създават и  големите количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища, върху които се намират горими отпадъци,щ. Практиката показва, че при палене на суха растителност без спазване на необходимите мерки за пожарна безопасност, огънят може да засегне сгради, земеделски или горски насаждения, а също има вероятност да застраши човешки живот. Наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на пожарите, а опасността се увеличава при вятър. Специалистите напомнят, че възникналите пожари нанасят материални и екологични щети, а в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресури.