От местната управа съобщават, че от понеделник, 11 декември, превозите по междуселищните автобусни линии по направленията Пловдив, Тополово, Новаково, Леново, Стоево, Мулдава, Нови извор, Конуш, Боянци, Садово, Милево, Хасково и Дълбок извор, отново ще се осъществяват от секторите на Автогара-Асеновград.
В тази връзка отпадат временно определените за тях автобусни спирки.