На 11, 12 и 13 октомври 2017 г. Регионалния етнографски музей – Пловдив ще бъде домакин на Петата национална среща „Съхраняване на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие“ с основна подтема „Приятелите на музея“.

Акцент на срещата ще бъдат въпросите „защо“ и „как“ музеите в България и по света са успешни, когато стават приятели със своята публика и помежду си; „как това може да се доразвива и обогатява“ и „кои са основните принципи и примери“ за изграждане на музейните приятелства.

Събитието е част от инициативите по повод 100 години от създаването на Регионалния етнографски музей /РЕМ/– Пловдив, 60 години от създаването на Националния политехнически музей /НПТМ/ и 80 г. от създаването на Музей „В. Левски“ Карлово. И трите музея имат своите забележителни истории от създаването си до днес. Независимо, че са различни, по тематика и обхват, цели, публики и приоритети, те са доказателство, че успехите в музейната професия се дължат на загрижеността и отдадеността към културното наследство, на упорития труд, и надграждане постиженията на колегията в полза на обществото.

Организатори на срещата са: Министерство на културата – дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Община Пловдив, и РЕМ Пловдив. Партньори: Община Асеновград и ИМ – Асеновград.

По време на срещата ще бъдат представени повече от 35 презентации по темата, а в дискусиите участие ще вземат и много гости от сходни и партниращи институции. Музеите – юбиляри ще имат възможността да запознаят участниците с поуките от своя опит, а в свободните минути, участниците ще могат да обменят полезни идеи и да подготвят следващите си приятелски начинания и проекти.