Министърът на околната среда и водите Нено Димов и Розалин Петков,
заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците“ подписаха днес в София договора за „Интегриран проект за водите на град Пловдив – етап 1“. Той включва реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Пловдив, реконструкция на водопровод и канализационна мрежа в район „Северен“ и рехабилитация на главен колектор VII. „Чрез на рехабилитацията на пречиствателната станция ще се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника, а подмяната на водопроводите ще намали значително физическите загуби на вода в града“, каза министър Димов.
Общият размер на инвестицията е над 115,3 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 80,7 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.