Премиерата на бр.14 на списание „Нов вечерник” се състоя в реновираната бивша художествена зала и настояща зала за културни събития на НЧ” Родолюбие”. С новия брой на списанието „Ново арт общество”, подкрепено финансово от община Асеновград, направи своя символичен коледен подарък на ценителите на местната култура. Върху 64 страници са поместени материали на изтъкнати асеновградски поети, прозаици, художници, фотографи. Сред тях са двама нови автори, а така също и познати имена като: д-р Лили Райчева, Василка Дойчева, Стойне Иванов, Атанас Георгиев, Елена Славкова, Христо Субашев, Калинка Трифонова, Катя Рускова , Атанас Качоров и др. В списанието е отделено специално място на почетния гражданин на Асеновград Петър Динчев във връзка с представянето на неговото творчество по повод 80 годишния му юбилей. Не са забравени и творци, които вече не са сред нас, но са оставили своя ценен принос в културния облик на Асеновград , сред които Кирил Светлов, Кирил Аврамов, Ангел Христозов, проф. д-р Иван Кирков. Кориците на списанието са дело на художника Цветан Руснаков. Премиерата на новия брой на сп.”Нов вечерник” беше открита с клавирното изпълнение на талантливия млад пианист Николай Петков.