Втората инициатива в помощ на 23 годишното момче Таркан Исуф бе концер организиран от Народното читалище в село Тополово. В него взеха участие Орк. „Фолк Палитра“ и орк. „Траки“. Гост изпълнители бяха Нина Иванова заедно с Валери Караасенов, както и прекрасната Полина Стефанова. Събраните средства този път бяха в размер на близо 5 000 лева. За съжаление сумата, която е необходима за спешната операция на Таркан Исуф, който е диагностициран с тежка бъбречна недостатъчност е 50 000 лева. Дарителската кампания продължава. Остава разкрита банковата сметка на негово име, както и поставени кутии на много места в с.Тополово и Асеновград.