На срещата бе коментиран най-вече първият Национален механизъм за инвестиции в подобряване на качеството на въздуха, който държавата смята да реализира с национално финансиране. Бе уточнено, че механизмът ще бъде финализиран щом бъде приет държавният бюджет. Основните приоритети тук ще са подмяната на отоплителни уреди на изкопаеми горива на общински сгради, като училища, детски градини, социални и културни институти, облагородяване на междублокови пространства и закупуване на електромобили за почистване и миене на публични пространства. Общините ще могат да кандидатстват по основните мерки за подобряване на въздуха с конкретни проектни предложения.
„Община Пловдив има готовност да предложи проекти свързани с озеленяването на нови площи и премахването на т. нар. „кални петна“, заяви по време на срещата кметът на областния град Здравко Димитров. Той поясни, че Общината вече е картографирала тези площи и те обхващат близо 160 хил. кв. м.
Както Пловдив, така и София, Бургас и Варна, оповестиха данни за намаление на средногодишните концентрации на фини прахови частици през последната година. Междувременно от пловдивска община заявиха, че таблата на спирките на градския транспорт при тях ще информират за евентуално замърсяване на въздуха. Данни за качеството на атмосферния въздух в реално време се предоставят и на официалната интернет страница на Общината, както и на тази на администрацията за мониторинг на околната среда.