Европейският съюз реши точно в полунощ на 30-ти срещу 31-ви март страната ни да влезе в свободното шенгенско пространство, но само по вода и въздух. Летище Пловдив обяви, че на него вече са направени нужните промени, за да бъдат посрещани пътници по новите правила, което ще се случи още тази неделя. „Най-новото въведение е разделяне на потоците на пристигащите чрез обозначаване на трасето и два отделни гейта. То започва още от слизането от самолета. Има подробни указания как да се стигне до гейта за пътници от Шенген, който е разделен от този, в който ще се правят паспортни проверки.“, обясни изпълнителният директор на Летище Пловдив Дойчин Ангелов. Важна информация за родителите, които пътуват с децата си без другия родител е, че от 31-ви март няма да се налага да представят нотариално заверена декларация ако отиват в страна от Шенген. Ако имат нежелание децата им да напускат България, ще е нужно да удостоверят това чрез акт на районите съдилища.