Министерството на иновациите и растежа стартира информационна кампания за процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа, ще представят подробности по процедурата, която бе отворена за кандидатстване преди дни, пред заинтересованите страни в градовете Благоевград, Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково. Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Информационният ден в Пловдив ще се проведе на 16-ти юли /вторник/ в голямата конферентна зала в сградата на Дома на културата „Борис Христов“.  Събитието е обявено за часовият диапазон от 11:00 ч. до 13:00 ч., като желаещите да вземат участие в него е нужно да се регистрират на място, преди самото мероприятие от 10:30 ч. до 11:00 ч. Припомняме, че минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният процент на съфинансирането, което ще се предоставя е до 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85% за предприятията от сектора на занаятите. Като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 ч. на 16-ти септември 2024г.