”Не изхвърлям, а помагам” е уеб-базирана система за споделяне на вещи в добро състояние с хора и организации, имащи нужда от тях. Създадена е по демонстрационен проект, съчетаващ целите по намаляване количеството депонирани битови отпадъци със социални цели. Това споделят от Община Куклен с цел да популяризират полезната он-лайн платформа – www.reusebg.com, функциониращата едва от месец април тази година.

Проектът се финансира по Оперативна програма ”Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Какво по-точно представялва той:

С помощта на платформата дарители могат да публикуват обяви за дарения на предмети от бита в добро състояние, а нуждаещи се организации и физически лица – обяви за търсене на необходимите вещи от различни категории: мебели, техника, дрехи и обувки, играчки и др. Така дарители се свързват с търсещи дарения по лесен и удобен начин. Могат да бъдат публикувани два типа обяви:

  • За дарения на вещи, които се публикуват от дарители;
  • За търсене на вещи, публикувани от нуждаещи се организации и физически лица;