Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, РЗИ  – Пловдив и др. партньори ще проведат безплатни телемедицински изследвания, посредством иновативна технологична телемедицинска станция. Идеята за това мероприятие е ранното откриване на болеста – рак на белия дроб, което да даде шанс то да бъде излекувано, запознаване на обществеността с рисковите фактори и инструментите за превенция. Иновативната технология изследва едновременно 10 витални параметри в човешкото тяло и функцията на белите дробове, което дава индикация за промени в здравния статус на всеки един индивид. Ще бъдат отчитани показатели като ръст, тегло и индекс на телесната маса, кръвна захар, функция на бели дробове (спирометрия), температура, кръвно налягане, ЕКГ, сърдечен ритъм и сатурация. Резултатите ще бъдат коментирани от лекар – пулмолог (на място или онлайн), както и ще бъде представена информация за превенцията за рака на белия дроб и тютюнопушенето. Едновременно с това гражданите ще имат възможност да се изследват безплатно с апарат, който измерва количеството въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи. Кампанията ще се проведе на 16-ти юни в часовият диапазон от 11:00 до 15:00 часа в Дондуковата градина в Пловдив.