Бетонният мост ще бъде затворен през лятото, а не през пролетта. Това съобщават от Община Пловдив след среща на кмета Костадин Димитров с ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Така се променя първоначално обявената дата – 15-ти април, на 15-ти юни.

„Цялата ни нагласа и усилия е демонтажът на моста да се извърши в летния период, за да съвпадне с отпускарския сезон, когато трафикът в града не е толкова интензивен“, посочва кметът Димитров. От общинската администрация обещават ремонтът на съоръжението да приключи напълно до Коледа. Общината е поставила три условия на Националната компания, които са изпълнени:

„Първото условие беше да се преразгледа проектът, за да се коригират неточностите в него, посочени от Община Пловдив. След като те бяха отстранени, до края на април имаме готовност да издадем разрешение за строеж. Второто изискване бе да се подпише договор между изпълнителя на проекта и НКЖИ, в който да бъдат заложени неустойки, ако не се спазят графиците за изпълнение. Третото условие бе да се подпише споразумението, прието с решение на Общинския съвет през март 2023 г. за предоставяне на имотите на НКЖИ на Община Пловдив. Това е необходимо, за да може подлезът под гарата да стане пълноценна транспортна комуникация, след като се реализира пробивът и връзките към него, които са във въпросните имоти“, пояснява заместник-кметът по строителство, устройство на територията и общинска
собственост Тошо Пашов.

От Общината казват още, че се полагат максимални усилия да се планират и координират настоящите и бъдещи инфраструктурни ремонти, така че да се улесни
движението в Пловдив. „Това е и другата причина за по-късното затваряне на Бетонния мост, защото се очаква до 15 юни „Кукленско шосе“ да е готово, за да поеме трафика от надлез „Родопи“, пояснява кметът Костадин Димитров.