Гребната база в Пловдив отново ще прелива от риболовци към края на месец април. Причината е провеждането на първия кръг от Републиканското първенство по риболов на плувка. В тази връзка от Българската федерация по риболовни спортове споделиха програмата за състезанието, както и регламента. От 25-ти ще започнат тренировките на място. Първият манш ще е в събота, 27-ми април, а вторият – в неделя, като в края на деня ще станат ясни и победителите. Уточнява се, че в републиканските турнири могат да участват само членове на федерацията, които нямат финансови задължения към нея и нямат наложени наказания за сезона. Задължително условие е уловената риба да се върне жива обратно във водата след измерване на теглото. Състезател, представил умряла риба за мерене, в количество от над 10% от общия си улов, се дисквалифицира и наказва от съдийската комисия. Всеки клуб, член на федерацията по риболовни спортове, има право да представи само един отбор на състезание, който да е съставен от петима риболовци + две резерви.
Преди състезанието, Гребният канал бе зарибен с около 800 кг. каракуда, всяка в порядъка на 100 грама. Скоро след това бяха подадени сигнали за умряла риба на канала. От Община Пловдив отговориха, че след зарибяването, по думите на специалиста по отглеждане на стопански видове риби доцент Ангел Цеков, присъствал и при зарибителните дейности, около 20 килограма от каракудата не е успяла да се адаптира към средата, след като е била наранени при улова и транспортирането. Посочва се, че редовното зарибяване е особено важно за екосистемата, която се поддържа най-вече от белия амур и белия толстолоб. Те се хранят съответно с висша растителност и фитопланктон. В района има и много рибоядни птици, уточнява доцент Цеков.
А преди състезанието Гребният канал ще бъде зарибен и с още 600 кг. шаран.