Инициативни комитети от цяла България организират протести през утрешния неделен ден на различни точки в страната. Протестиращите не са съгласни с промените, които депутати искат да въведат в Закона за насърчаване на инвестициите. Според тях предложените промени ще доведат и до изменение на Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на териториите изцяло в интересите на частните инвеститори.  Природозащитниците са против издаването на многогодишно валидни решения от Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – 15 години. Против са и срещу удължаване на срока на старите решения на РИОСВ с 10 години. През тези години може да има промяна в елементите, на база на които се дават съответните разрешителни на инвеститор, който иска примерно да стартира кариера за добив на инертни материали на дадено място, обясняват те. Хората се обявават и срещу възможността за обжалване на решенията по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) да бъде само на една инстанция! Протестиращите са срещу даването на права на областни управители и министри да променят общите устройствени планове на общините! Според тях предложените промени са изцяло в нарушение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в нарушение на принципа за правова държава. При евентуално приемане на промените граждани, организации и министерства ще бъдат лишени от правото си да изразяват позиция, смятат протестиращи. На страниците си във фейсбук, отделните инициативни комитети споделят още, че човек не може да построи къща и след години да разбере, че на метри от нея ще се добиват инертни материали, посредством взривове. Хората настояват за висока степен на защита на здравето им и опазването на околната среда. Искат да живеят екологично и природосъобразно, без някой да им налага индустриална и замърсена среда. Хората се притесняват, че всяко населено място в даден момент може да стане обект на проучване за добив на подземни богатства и да бъдат откривани кариери в кратки срокове и без възможност за реакция от тяхна страна.                                                                                                           Националният протест в област Пловдив е насрочен за 14.04.2024 – неделя от 16.00 часа на кръговото кръстовище на бул.“Асеновградско шосе“ и околовръстният път на Пловдив                                                                                                                        Очаква се на протеста да има жители на Асеновград, Пловдив и селата от региона.  „Следете за протест в близост и се присъединете в неделя!“ – призовават протестиращите.                                                                                                   Снимка: Интернет