Общинска избирателна комисия-Куклен също публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Куклен. По този повод се срещаме с председателя на комисията Неофит Чолаков, който ни показа хартиения вариант на самите образци.

Кмет на Община Куклен

Общински съвет

Кмет на Кметство Гълъбово

Кмет на Кметство Руен

Има общо 4 бюлетини: за кмет на общината, за общински съветници и за кмет на кметство съответно в селата Руен и Гълъбово. Освен видът на бюлетините, е ясен и техният тираж: 6200 броя ще бъдат отпечатани за кмет на общината, толкова са и за общинските съветници, бюлетините за с. Гълъбово са 400, а за с. Руен – 300. Общо секциите на територията на община Куклен са 13, толкова е и броят на общинските съветници в местния парламент. Неговият нов състав за новия мандат ще стане известен след изборите на 29-ти октомври.