Две сгради на Община Пловдив са одобрени по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” по Националния План за възстановяване и устойчивост. Това информират от общинската администрация. Едната административна сграда се намира на площад „Централен” 1, а другата е сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов”. Уточнява се, че тепърва предстои да бъдат изготвени технически и финансови оценки от управляващия орган. За сградата на площад „Централен“ е заявена безвъзмездна финансова помощ за близо 4 млн. и 900 хил. лева, а предвиденото финансиране е почти 2 млн. и 100 хил. лв. За сградата на площад „Стефан Стамболов” пък се искат средства по процедурата в размер на почти 840 хил. лв. Тук заявеното финансиране е малко над 10 хил. лв.