Стотици хора се включиха в протест, който се състоя тази неделя на главния път Асеновград-Кърджали. В рамките на около половин час пътят бе блокиран от протестиращите, обявили се против концесията за добив на мрамор в землището на с. Горнослав.  

Както обещаха още в петък пред нашата камера организаторите на протеста срещу въпросната концесия, през уикенда в с. Червен се събраха множество хора в подкрепа на искането добивът на мрамор и инертни материали в землището на с. Горнослав да не стартира. Още преди протестът официално да започне в неделния следобед и докато все още прииждаха хора на споменатото място на разклона за Горнослав, част от организаторите на Местния инициативен комитет споделиха своята позиция. Според тях кариерата крие много заплахи за близките населени места – хората се опасяват, че взривовете ще доведат до нарушаване целостта на къщите, че ще се появи мраморен прах, както и че самият добив ще навлезе в защитена зона. Организаторите са най-вече от с. Горнослав, но те бяха подкрепени от жители на всички населени места в района, дори и от хора извън общината, с позиция против изграждането на тази кариера. Христо Николов от сдружение „Зелени Балкани“ заяви, че има направени закононарушения, след като е дадено разрешение за подобна концесия в един такъв район, без да бъде направена оценка за въздействие на околната среда и без специалната оценка за съвместимост на зоните, която се изисква по закона за биологичното разнообразие. Николов сподели още, че тенденцията в селата тук да се заселват все повече млади семейства се дължи на уникалния ландшафт. По този начин местността се развива, но това в случая не се остойностява и не се взима предвид.

Така вчера в 14:30 ч. пътят бе блокиран от протестиращите. На място имаше и подписка за несъгласието в землището на с. Горнослав да бъде изградена кариера за добив на мрамор и мраморна баластра. Подписката се разпространява в селата Горнослав, Червен, Тополово, Долнослав, Орешец, а също така и в Асеновград.

Блокадата през вчерашния ден продължи до 15:00 ч. и както разбрахме, тя няма да е последна, категорични бяха излезлите на протест през вчерашния неделен следобед.