15 са офертите за проектиране на трета лента в участъци от пътя Асеновград – Смолян. Предложените за извършване на ремонта суми варират от 190 до близо 335 хиляди лева без ДДС. 

15 фирми са предоставили оферти за обществената поръчка, свързана с изготвяне на технически проект за изграждане на трета лента в три участъка от второкласния път Асеновград – Смолян. „През 2019 г. е направено прединвестиционното проучване, с което са определени местата, в които е възможно да бъде изградена третата лента. Целта е улесняване на интензивния трафик и повишаване на безопасността на движение“, казват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Близо 14 км. е общата дължина на отсечките, които следва да станат трилентови. Те се намират в по-високите части, които обхваща пътят. Първият участък е почти 5 километра и е в близост до отбивките за Дряновец и Богутево; вторият започва от Чепеларе и завършва след кръстовището за Курортен комплекс Пампорово – той е малко над 5 км.; третият участък почти 4 км. и е от отбивката за Момчиловци до Соколовци.

„Изработването на технически проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще подлежи и на екологична процедура, която като вид ще бъде определена от компетентния орган след неговото приемане. Също така ще бъдат проведени и съответните устройствени и отчуждителни процедури, тъй като третата лента в отделните участъци се разполага извън съществуващата транспортна територия на второкласния път“, добавят от АПИ.
Конкретните строително-монтажни работи, стойността им, както и срокът за реализиране ще бъдат определени въз основа на готовия проект. След това ще се пристъпи и към избора на изпълнители на строителството и на строителния надзор.