От 1 декември в РЗИ Пловдив се сформира областна специализирана комисия за отлагане на задължителните имунизации и реимунизации по медицински противопоказания. Когато се налага да се отложи задължителната ваксинация за срок по дълъг от три месеца, ще трябва да се подадат документи при нея. Документи се подават в РЗИ Пловдив, на ул. „Перущица“ 1 от родител или от личен лекар, всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часа.

Комисията ще заседава всеки последен четвъртък на тримесичието в сградата на РЗИ Пловдив от 11:00 часа. От там уточняват, че копия на решенията ще се изпращат по служебен път до личния, общо практикуващ лекар.

Необходими документи:

  • АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ОТ СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР ИЛИ ЕТАПНА ЕПИКРИЗА С МОТИВИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИТЕ;
  • АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ОТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СЪС СТАНОВИЩЕ ПО ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ;
  • КОПИЯ НА ЕПИКРИЗИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, АКО ИМА ТАКИВА;
  • КАРТОН „ЗДРАВНА КАРТА“ И ЛАК, В КОИТО СА ОПИСАНИ НАПРАВЕНИТЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ИМУНИЗАЦИИ НА ДЕТЕТО;
  • АКТУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ