КАМИОНИ

Лек спад за първото тримесечие на годината в приходите от винетки и тол такси, отчитат от Националното тол управление.

От началото на годината до края на март тази година са събрани почти 133 млн. лв от винетки и от тол такси. Това обявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Сравнено с първото тримесечие на миналата година, постъпленията са 137 млн. лв., от е-винетки са събрани 94 млн. лв., при над 101 млн. лв. за предходната година. Известно повишение на приходите има от тол таксите. Близо 39 милиона от превозните средства над 3,5 тона. са събрани за първото тримесечие. През същия период на миналата година постъпленията са били близо 36 млн. лв. Най-много от приходите от тол такси са от автомобилите над 12 тона. Там са събрани над 37 млн. лв , 332 хил. лв. пък са платили автобусите за тол такси. По отношение на предложението на превозвачите чуждестранните автомобили, преминаващи транзитно през България, да заплащат по-високи ставки по платената пътна мрежа, експертите на МРРБ са категорични, че в страните от ЕС не съществуват подобна практика.