Министерството на околната среда и водите стартира таз годишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема: „Обичам природата и аз участвам“. Конкурсът, който се провежда вече 20 години и се радва на широка обществена популярност. Той се провежда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ и в него могат да се включват общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и обединени детски комплекси. Отпуснатите средства за него ще бъдат в размер на 3 500 000 лева. Като 2 000 000 лева ще отидат за проекти на общини и кметства и 1 500 000 за детски градини, училища,  ЦПЛР и ОДК. Заявителите училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/ обединени детски комплекси разполагат със срок до 23-ти февруари 2024 г. да подадат проектните си предложения, които ще трябва да реализират до края на октомври тази година, а общините и кметствата подават проектни предложение до 29-ти февруари  с реализация до края на ноември 2024г. Критериите за участие и документите може да намерите тук:

https://pudoos.bg/

https://www.moew.government.bg/bg/startira-nacionalnata-kampaniya-chista-okolna-sreda-za-2024-g/

Deklaracia_otpuskani_srredstva_ChOS_2024

Deklaracia_podpisi_ChOS_2024

Obiava-ChOS-2024_Ob6tini_Final-1

Obiava-ChOS-2024_OY_DG_Final_2