Сумата от 1 млн. лева ще бъде отпусната от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за анализ и обследване на улиците в общините в цялата страна.  Мярката е по процедура на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021–2030 г. Целта е да бъдат подкрепени и насърчени общините да извършват целенасочени инспекции на проблемни участъци. Анализирането им ще се извърши от експерти и е само за общински пътища, уточниха от Градската управа. Община Асеновград  ще кандидатства за проучване и анализ на ул. „Александър Стамболийски“ в града. Мотивът за това е, че „по протежение на пътния участък са разположени болница, училище и множество търговски обекти, както и немалко жилищни сгради. Освен това, в края си улицата се свързва с републикански път – околовръстното за Пловдив. Всички тези мотиви, ще бъдат изложени в проекта за кандидатстване. Когато има резултат, бъде направен анализ и се изрази становище от експерти, обществеността ще бъде уведомена“, допълниха още от Общината.