Според проекта на насоките за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ на НПВУ(Националния план за възстановяване и устойчивост), публикуван за обществено обсъждане, училищата могат да получат до 4 млн. лева за модернизация на материалната им база. Детските градини с до две групи могат да бъдат финансирани със сума до 1,3 млн. лева, а за градините с три и повече групи се предвиждат средства до 1,8 млн. лева.

Над 320 млн.лв. е общият бюджет за създаване на съвременни училища и детски градини. В училищата ще се финансира изграждане на инфраструктура за бъдеща STEM среда – лаборатории, центрове за млади изследователи, свързани класни стаи с високотехнологично оборудване и други подобни. Припомняме, че такъв STEM център бе открит в асеновградската Професионална гимназия „Цар Иван Асен II“ и сега учениците там могат да се възползват от модерните кабинети в една съвременна образователна среда.

„На общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради. Това ще се прави и ако училището учи на две смени заради липса на достатъчно класни стаи“, казват от МОН. Планира се и да бъде подобрен достъпа на хората с увреждания до сградите.