В началото на месец юни образователното министерство поиска от финансовото над 170 млн. лв. допълнително за предучилищното и училищното образование. В крайна сметка парламентът гласува за увеличение на възнагражденията, за издръжка и храна, както и за национални програми, да бъдат разпределени 150 млн.лв. Така за повишение на заплатите в детските градини, училищата и центровете за подкрепа се заделят близо 55 млн. лв. МОН ще предложи средната учителска заплата да стане 2032 лв., считано от 1-ви септември. Непедагогическият персонал пък да получава средно 1134 лв., искат от Министерството на образованието. От там информират, че добавката за храненето на децата от подготвителните групи и от I до IV клас се повишава с 20%, за което ще отидат почти 5,5 млн. лв. „За компенсиране на по-високите разходи за храна с още 5 млн. лв. се вдига нормативът за целодневната организация на учебния ден“, добавят от МОН с уточнението, че „за обезщетения на напускащите образователната система ще се изплатят 35,1 млн. лв. допълнително. Над 1,2 млн. лв. повече се отпускат за ученически стипендии.“ Заради повишението на цените на енергоносителите, ще има увеличение на бюджета за тези разходи, увеличава се и издръжката на дете в детските градини с над 30%.