Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на шест медицински хеликоптера. Първият от тях следва да бъде получен още следващата година. Стойността на цялата поръчка е над 160 милиона лева.

„Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“ – това е името или предметът на обществената поръчка, която обяви вчера здравното министерство. Според нея следва да бъдат закупени шест медицински хеликоптера, предвидена е и опция за придобиване на още два допълнителни такива летателни апарата за подпомагане оказването на спешна помощ.

Прогнозната стойност на поръчката е точно 162 711 735,86 лева с ДДС. До края на месец април 2026 г. и шестте хеликоптера трябва да бъдат доставени, а първият от тях следва да пристигне до началото на декември другата година.

„Чрез осигуряването на въздухоплавателните средства на българските граждани ще бъде гарантиран качествен, равнопоставен и навременен достъп до спешна медицинска помощ и в по-отдалечени и труднодостъпни региони“, казват от Министерството на здравеопазването.

Оферти за участие ще се приемат до 1-ви септември тази година.